Aktuellt 10/8-6/9 2018

Astronomi igen!

Med augusti har stjärnorna kommit tillbaka åtminstone i södra Sverige, och det är en upplevelse att kring midnatt gå ut på någon mörk plats och se vintergatan sträcka sig upp från sydsydväst med en skenbar förankring i Saturnus. En ovanligt ljusstark och röd Mars finns lite till vänster, men båda planeterna står lågt, och syns knappt alls i mellersta och norra Norrland. Dagarna kring den 12/8 är det också som vanligt en god chans att se Perseidmeteorer, men man får ha tålamod att hålla utkik någon halvtimme eller så.

Planetmässigt missgynnade norrlänningar kan trösta sig med en partiell solförmörkelse den 11/8 som är större ju längre norrut man befinner sig och helt osynlig söder om Linköping, se Himlascener.

Månen håller sig undan fram till ungefär 18/8, men stör sedan vintergatstittandet allt mer. Den 17/8 kan man tidigt på kvällen från södra Sverige få en sista skymt av Jupiter nedanför halvmånen. Månen passerar sedan Saturnus den 20/8 och Mars den 23/8 och är i stort sett full både 25/8 och 26/8. Den avtagande månen syns bra på efternatt och morgnar och passerar Hyaderna den 3/9, se Himlascener.

I slutet av augusti och början av september kan man se Merkurius lågt i ostnordost omkring 04.30-05.00. Den 6/9 står den bara en grad från Regulus, men troligen synligt bara från sydligaste Sverige, se Himlascener.

Aktuellt 10/7-10/8 2018

ISS och månförmörkelse

Himlen är fortsatt mycket ljus, men man kan se tre eller fyra ljusstarka planeter. Från sydligaste Sverige kan man se Venus lågt i västnordväst före klockan 23, på en mycket ljus himmel. Längre norrut får man vara glad att se Jupiter, men även den går ner före midnatt. Saturnus syns i sydsydväst ännu när det är som mörkast vid 1-tiden. Månen passerar Jupiter natten 20/21 juli och Saturnus den 24/25 juli, se Himlascener.

Den mest spännande planeten är dock Mars, som närmar sig en s.k. ”gynnsam” opposition. Den är visserligen ovanligt närbelägen och ljusstark, men deklinationen är kring -25 grader, dvs den syns bara mycket lågt i söder. Från norra Norrland kommer den inte ens över horisonten, men där är det ändå alldeles för ljust (eller t.o.m. midnattssol). Vid oppositionen den 27-28 juli står fullmånen rakt ovanför Mars, och det slumpar sig så att det också samtidigt är total månförmörkelse! Problemet är att en totalt förmörkad måne på en ljus sommarhimmel antagligen är helt osynlig! Utträdet ur jordskuggan mellan 23.14 och 00.19 syns i alla fall tydligt från de flesta platser i Sverige, se Himlascener.

Som extra rolighet dessa ljusa sommarnätter har rymdstationen ISS en nästan 3 veckor lång synbarhetsperiod. Tiderna här är för Värnamo, men kan lätt kollas upp för den egna orten på heavens-above.

dat             kl        h                       dat            kl        h

11-12/7    02.51    19
13-14/7    02.42    25                    14-15/7    01.50    21
14-15/7    03.26    31
15-16/7    02.34    30                    16-17/7    01.42    27
.                                                                     16-17/7    03.18    30
17-18/7    00.50    22                    18-19/7    01.34    30
17-18/7    02.26    31                    18-19/7    03.10    25
19-20/7    00.41    28                    20-21/7    23.49    24
19-20/7    02.17    29                    20-21/7    01.25    31
.                                                                     20-21/7    03.01    19
21-22/7    22.57    19                    22-23/7    23.41    29
21-22/7    00.33    31                    22-23/7    01.17    28
21-22/7    02.09    24
23-24/7    22.49    25                    24-25/7    23.32    31
23-24/7    00.25    30                    24-25/7    01.08    22
25-26/7    22.40    30                    26-27/7    23.24    30
25-26/7    00.16    26
27-28/7    22.32    31                    28-29/7    23.15    25
27-28/7    00.08    21
29-30/7    22.23    29                    30-31/7    23.07    19
31/7-1/8   22.14    24

I början av augusti kan man sedan från södra Sverige börja se fler stjärnor på en mörkare himmel. Månen är ur vägen, så framåt midnatt kan man också se vintergatan. Den förankras snyggt av Saturnus nere i Skytten, samtidigt som en strålande Mars står som bäst till (men lågt!) i söder.

 

Aktuellt 4/6-10/7 2018

Midsommarljust

Nu är himlen som allra ljusast, och i norra Sverige är det inte mycket mer än månen man lätt kan se. Bor man i södra delen av landet kan man också titta efter en intressant rad av ljusstarka planeter. Venus är fortsatt Aftonstjärna, men den blir allt svårare att se på den ljusa kvällshimlen. Om man kräver att Venus ska vara två grader över horisonten med solen 6 grader under så syns den i Stockholm fram till 24 juni, i Göteborg till 13 juli och i Malmö ända till 6 augusti. Om man låter Venus gå ner och väntar tills det blivit som mörkast omkring klockan 01, har man i stället grovt sett Jupiter i sydväst, Saturnus i söder och Mars lågt i sydost. Månen passerar dem efter midsommar i tur och ordning, se Himlascener för juni.

Aktuellt 8/5-4/6 2018

ISS varje natt

Mörkret kommer allt senare, men liksom tidigare har vi Venus som vacker Aftonstjärna. Jupiter är nära sin opposition och syns också bra i söder. Rymdstationen ISS brukar omväxlande vara synlig en period på kvällen eller en på morgonen. Så här års, när solen aldrig kommer särskilt långt under horisonten, flyter emellertid morgon- och kvällssynligheterna ihop till längre serier, och en sådan börjar nu kring 10/5. Det börjar med tidiga morgonpassager när man kanske normalt inte är uppe, men det kan kanske vara ett bra tillfälle att också se på Mars och Saturnus. Dessa håller sig båda mycket sydligt i ekliptikan och går inte upp förrän långt efter midnatt. Passagetiderna är för Värnamo, med lokala förutsägelser som vanligt på heavens-above.

.     dat              kl          h             dat                 kl            h
.  9-10/5    03.58   20       10-11/5     03.06     15
11-12/5    03.50   25       12-13/5     02.58     21
13-14/5    03.41   30       14-15/5     02.49     27
15-16/5    01.57   23       16-17/5     02.41     30
15-16/5    03.33   31
17-18/5    01.48   28       18-19/5     00.56     24
17-18/5    03.24   28       18-19/5     02.32     31
19-20/5    00.05  18        20-21/5     23.11     15
19-20/5    01.40   31       20-21/5     00.47     29
19-20/5    03.16   23       20-21/5     02.23     27
21-22/5    23.55   26       22-23/5     23.03     21
21-22/5    01.31   30       22-23/5     00.39     31
21-22/5    03.07   17       22-23/5     02.14     22
23-24/5    23.46   30       24-25/5     22.54     27
23-24/5    01.22   26       24-25/5     00.30     29
25-26/5    23.37   31       26-27/5     22.45     30
25-26/5    01.13   20       26-27/5     00.21     25
27-28/5    23.29   28       28-29/5     00.12     19
29-30/5    23.20   23
31/5-1/6   23.11   17

Månen som varit osynlig ett tag kommer igen den 17/5 (i södra Sverige) eller åtminstone 18/5. Den är halv i närheten av Regulus den 21-22/5, passerar Jupiter den 27-28/5 och är full ovanför Antares den 29-30/5. Den passerar sedan mindre än en grad ovanför Saturnus efter klockan 2 den 1/6, vilket kan vara intressant att titta på. Sedan den passerat även Mars den 3/6 och 4/6 blir den svår att se. Se Himlascener för maj resp. juni.

Aktuellt 17/4-9/5 2018

Vårkvällar med Venus

På de ljusa vårkvällshimlarna strålar Venus i västnordväst, extra förgylld av nymånar den 18/4 och 19/4. Månen vandrar sedan vidare och passerar sevärt nära ovanför Regulus den 24/4, fältkikare behövs! Jupiter går upp i sydost vid 23-tiden, innan Venus gått ner, så att man en stund har dessa dominerande himmelsljus nästan mitt emot varandra. Den 29 april är månen full, och den 30:e kan man se den nära Jupiter. Se Himlascener för april.

För att se Mars och Saturnus får man stiga upp otrevligt tidigt, före klockan 3. Som lockbete kan man ha månen, som passerar den 5/5 och 6/5, se Himlascener för maj. På den tidiga morgonhimlen kommer den 10/5 en serie ISS-passager, som jag återkommer till i nästa Aktuellt.

Aktuellt 24/3-17/4 2018

Venus, ISS och morgonplaneter

Venus vinkelavstånd från solen ökar bara långsamt, och den står ännu rätt lågt i västnordväst på kvällarna. Den tilltagande månen står högt över Orion den 24/3, passerar Regulus den 28:e och är full den 31:a. I april syns den sedan bättre på morgonen, se nedan. Kring månadsskiftet mars/april gör rymdstationen ISS en serie kvällspassager, enligt följande tidtabell för Värnamo. För att få exakta förutsägelser för den egna orten får man gå till heavens-above.

dat         kl       höjd       dat       kl      höjd
27/3     21.24    21       28/3    22.07    21
29/3     21.16    27       30/3    20.24    23
.                                                30/3    22.00    29
31/3     21.08    31         1/4    21.52    28
2/4       21.00    30         3/4    21.43    23
4/4       20.51    27         5/4    21.35    17
6/4       20.43    21

 

På morgnarna kan man följa hur Mars passerar förbi Saturnus, lågt över horisonten i sydsydost. Titta omkring 04.30, så finns Mars först till höger om Saturnus. Den närmar sig, passerar nära nedanför till höger den 2 april, för att sedan avlägsna sig allt mer åt vänster. De båda planeterna är först av jämförlig ljusstyrka, men Mars blir sedan allt starkare. Jupiter strålar på morgnarna högre upp i sydväst, men den går upp i sydost redan före midnatt. Den 3 april ser man den till höger om månen omkring 23.30. Den avtagande månen passerar sedan nära Mars och Saturnus den 7/4 och 8/4, se Himlascener, men är sedan ur vägen om man vill studera stjärnhimlen ostört.

Aktuellt 2/3-23/3 2018

Fem planeter plus ISS

På tidiga morgnar i början av mars gör ISS en serie passager. Tidtabellen är för Värnamo, för andra orter se heavens-above.com.

dat        kl     höjd      dat       kl       höjd
4/3    06.04   24        5/3     05.12   20
6/3    05.55   29        7/3     05.03   25
8/3    04.11   21        9/3     04.55   30
8/3    05.47   31
10/3  04.03   25     11/3      04.46   31
10/3  05.38   29
12/3  03.55   25     13/3     04.38   28
12/3  05.30   25
14/3  03.47   21     15/3     04.29   23
14/3  05.21   19

Om man är uppe vid 5-tiden kan man faktiskt också (åtminstone från södra Sverige) se tre morgonplaneter. Jupiter strålar i söder till sydväst, medan vi har Mars längre ner i sydost och Saturnus ytterligare ett stycke ner mot horisonten. En avtagande måne passerar Jupiter den 7/3, Mars den 10/3 och Saturnus den 11/3, se Himlascener.

Mellan ungefär 7/3 och 20/3 kan man på kvällarna vid 19-tiden se både Venus och Merkurius lågt i väster. Den 19/3 passerar nymånen, som sedan växer från kväll till kväll. Den 22/3 passerar månen genom Hyaderna, medan den sänker sig mot horisonten. Den når Aldebaran först efter midnatt, mycket nära horisonten, se igen Himlascener.