Titta med teleskop!

På dessa sidor går jag lite djupare in på astronomin, och mina bilder visar nu sådant som inte längre syns med blotta ögat. En naturlig vidare uppdelning är nu i Solsystemet resp. Universum. Solsystemet är i någon mening vår ”närmiljö” i rymden, och det räcker med små amatörkikare för att se intressanta detaljer. Den närmaste stjärnan bortom solen ligger nästan 10000 gånger längre bort än den yttersta stora planeten. Sedan ligger Vintergatans ”kant” ytterligare 10000 gånger längre bort, och de avlägsnaste galaxerna kanske 100000 gånger längre bort än så, så ”närmiljö” är faktiskt det rätta ordet…All astronomi bortom solsystemet hamnar under rubriken Universum